Kontakt

Drogi Rodzicu! Drogi Specjalisto!

Zapraszam do kontaktu. Jeśli masz pytania dotyczące:

– samej metody, jej założeń

– zajęć z LogoSensoryki

– szkoleń dla specjalistów

napisz wiadomość lub zadzwoń.

Agata Kalina

Agata Kalina - ZnanyLekarz.pl

biuro@logosensoryka.pl

+ 48 729 277 640

ul. Warszawska 25

61-113 Poznań

Wyślij wiadomość

Klauzula informacyjna

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Agata Kalina, ul. Sławomira 43, 61-063 Poznań NIP: 7772914755. Z administratorem można skontaktować się pod adresem agatakalina@calimali.pl, lub pisemnie na adres siedziby.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

1) prowadzenia komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które się z nami kontaktują.

2) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie interesów gospodarczych administratora.

Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu, chyba złoży Pani / Pan skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać Pani / Pana dane wyłącznie odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, którzy świadczą usługi na zlecenie Fundacji Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali”.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości prowadzenia komunikacji. Bez podania danych nie jest możliwe prowadzenie komunikacji.